Krzysztof KujawaStrona domowa

Recenzje, artykuły pop.-nauk., sprawozdania

22. Kujawa K. 2018. Kwietne pasy dla bioróżnorodności. Go Organic! 36: 7. PDF

21. Kujawa K. 2017. Mit: Polska jest liderem zalesiania. Portal "Nauka dla Przyrody" (19.06.2017).

20. Kujawa K. 2017. Niepokojące propozycje zmian w prawie dotyczącym obszarów Natura 2000. Portal "Nauka dla Przyrody" (23.05.2017).

19. Kujawa K. Popkiewicz M. 2016. Dlaczego populacja owadów się kurczy i jakie to ma znaczenie? Portal "Ziemia na rozdrożu" (14.10.2016).

18. Kujawa K. 2015. Jaki klimat dla ptaków? Portal "Nauka o klimacie" (5.11.2015).

17. Kujawa K. 2015. Czy obecna zmiana klimatu zagraża ptakom? Portal "Ziemia na Rozdrożu" (7.09.2015).

16. Kujawa K. 2015. Urmia: Jak zanika najsłynniejsze jezioro w Iranie. Portal "Ziemia na Rozdrożu" (2.03.2015).

15. Kujawa K. 2012. Zmiany w awifaunie terenów rolniczych Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w latach 1964-2007. Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2009-2012. TMZK, Kościan, str. 201-214.

14. Kujawa K. 2011. Recenzja książki pt. "W krainie ptaków Dezyderego Chłapowskiego". Gazeta Kościańska 13 nr 26: 28.

13. Kujawa K. 2010. Wpływ elektrowni wiatrowych na awifaunę. Biul. Parków Kraj. Wielkop. 18: 38-49.

12. Gołdyn H., Kujawa K., Oleszczuk M., Kujawa A., Bałazy S. 2007. Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich - możliwości i cele. W: Bałazy S., Gmiąt A. (red.) Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. MODR w Karniowicach, ZBŚRiL PAN, INŚUJ, Brzesko-Poznań-Turew, str. 103-126.

11. Łęcki R. Kujawa K. 2006. Inwentaryzacja nor lisa (Vulpes vulpes) na terenach nieleśnych Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Kraj. Wielkop. 14: 152-153.

10. Karg J., Kujawa K. 2006. The importance of young shelterbelts for biodiversity in an agricultural landscape. Annual Report 2006: 74-76. PDF

9. Kujawa K. 2004. Zmiany w awifaunie zadrzewień śródpolnych. Aura 4/2004: 11-12.

8. Karg J., Łęcki R., Szajdak L., Kujawa K., Kujawa A., Bernacki Z. 2003. Przegląd badań ekologicznych prowadzonych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 11: 30-50.

7. Kujawa K. 2002. Tryjanowski P., Osiejuk T.S., Kupczyk M. (red.) "Bunting studies in Europe". Wiadomości Ekologiczne 48,2: 134-136.

6. Kujawa K. 2001. Parę słów o Wspólnej Polityce Rolnej UE. Ten Świat 3(49): 11-14.

5. Kujawa K. 1999. Multimedialna "Encyklopedia przyrody" (Optimus-Pascal). Biologia w Szkole 52,5: 329-332.

4. Kujawa K. 1999. Inwestycje w rolnictwie a ochrona przyrody w Europie środkowej i Wschodniej - konferencja w Londynie. Ptaki 1/99: 12-15.

3. Kujawa A. Kujawa K. 1998. Bubel na kompakcie. Wiedza i Życie 98/2: 69.

2. Kujawa A., Kujawa K. Multimedialna "Encyklopedia Przyrody" z błędami. Biologia w Szkole 50,4: 251-254.

1. Wójcik I., Kujawa K., Piotrowski J. 1990. Międzynarodowa konferencja "środowiskowe konsekwencje zmian polityki rolnej". Postępy Nauk Rolniczych Nr. 1-2: 115-123.