Erozja wietrzna k. Gorzyczek - 1 maja 2011
W drugiej połowie kwietnia można było zobaczyć bardzo wyraziście, jakie są skutki braku zadrzewień śródpolnych. W tym przypadku - skutki dla gleby. Rozległe pola, położone między Gołębinem Starym a Gorzyczkami, na zachód od drogi, były miejscem intensywnej erozji wietrznej. Gdyby na terenie tym posadzone były zadrzewienia, można by w znacznym stopniu złagodzić skutki silnego, zachodniego wiatru w okresie, gdy roślin na polu jeszcze nie było.


Powered by Extreme Thumbnail Generator