[Rozmiar: 23741 bajtów]              Krzysztof Kujawa                    Strona domowa

ATP - Tablice interaktywne


W ramach tego przedsięwzięcia przygotowałem także - wraz z R.B.L. oraz Krzysztofem Łukasikiem (odpowiedzialnymi za stronę informatyczną)- dwie tablice interaktywne, za pomocą których można "pobawić się" fragmentacją krajobrazu, sprawdzając jej wpływ na liczebność ptaków oraz zobaczyć, jak na szanse przeżycia modelowej metapopulacji ptaków wpływają zmiany w wielkości zniesienia, częstość i siła katastrof ekologicznych, a także stopień izolacji populacji. Aplikacje (zwłaszcza dotycząca metapopulacji) pozwalają na dowolny wybór wartości uwzględnionych modeli, co stwarza, że nie sposób wyczerpać możliwości kombinacji czynników. Niektóre z nich dają zupełnie nieintuicyjne wyniki, wskazując na subtelność interakcji w przyrodzie i na konieczność bardzo uważnego "manipulowania" w środowisku lub przy gatunkach. Poniżej przedstawiłem przykładowe zrzuty ekranowe z obu aplikacji. Przy tytułach aplikacji zamieściłem także link do wersji do ściągnięcia (ZIP). Są one przeznaczone do bezpłatnego użytkowania i swobodnej dystrybucji, zatem zapraszam do korzystania.


"Fragmentacja" - uruchom (WWW) lub pobierz (ZIP)

[Rozmiar: 5527 bajtów]      [Rozmiar: 11466 bajtów]      [Rozmiar: 11945 bajtów]

"Metapopulacja" - uruchom (WWW) lub pobierz (ZIP)

[Rozmiar: 5527 bajtów]      [Rozmiar: 11466 bajtów]      [Rozmiar: 11945 bajtów]