Krzysztof KujawaStrona domowa

Recenzje, artykuły pop.-nauk., sprawozdania

26. Kujawa K. 2020. Europejscy naukowcy ostro krytykują współczesny model stosowania pestycydów oraz zasady ich dopuszczania do użycia. Portal "Nauka dla Przyrody" (24.02.2020). PDF

25. Kujawa K., Kujawa A., Oleszczuk M., Sobczyk D. 2019. The Crucial Role of Woodlots. ACADEMIA-The magazine of the Polish Academy of Sciences 63-64 (3-4): 26-31. PDF

24. Kujawa K., Kujawa A., Oleszczuk M., Sobczyk D. 2019. Nieocenione zadrzewienia śródpolne. ACADEMIA-magazyn Polskiej Akademii Nauk 59-60 (3-4): 26-31. PDF

23. Kujawa K. 2018. Wycinka w Puszczy Białowieskiej w latach 2015-2018 okiem satelity. Portal "Nauka dla Przyrody" (03.10.2018).

22. Kujawa K. 2018. Kwietne pasy dla bioróżnorodności. Go Organic! 36: 7. PDF

21. Kujawa K. 2017. Mit: Polska jest liderem zalesiania. Portal "Nauka dla Przyrody" (19.06.2017).

20. Kujawa K. 2017. Niepokojące propozycje zmian w prawie dotyczącym obszarów Natura 2000. Portal "Nauka dla Przyrody" (23.05.2017).

19. Kujawa K. Popkiewicz M. 2016. Dlaczego populacja owadów się kurczy i jakie to ma znaczenie? Portal "Ziemia na rozdrożu" (14.10.2016).

18. Kujawa K. 2015. Jaki klimat dla ptaków? Portal "Nauka o klimacie" (5.11.2015).

17. Kujawa K. 2015. Czy obecna zmiana klimatu zagraża ptakom? Portal "Ziemia na Rozdrożu" (7.09.2015).

16. Kujawa K. 2015. Urmia: Jak zanika najsłynniejsze jezioro w Iranie. Portal "Ziemia na Rozdrożu" (2.03.2015).

15. Kujawa K. 2012. Zmiany w awifaunie terenów rolniczych Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w latach 1964-2007. Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2009-2012. TMZK, Kościan, str. 201-214.

14. Kujawa K. 2011. Recenzja książki pt. "W krainie ptaków Dezyderego Chłapowskiego". Gazeta Kościańska 13 nr 26: 28.

13. Kujawa K. 2010. Wpływ elektrowni wiatrowych na awifaunę. Biul. Parków Kraj. Wielkop. 18: 38-49.

12. Gołdyn H., Kujawa K., Oleszczuk M., Kujawa A., Bałazy S. 2007. Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich - możliwości i cele. W: Bałazy S., Gmiąt A. (red.) Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. MODR w Karniowicach, ZBŚRiL PAN, INŚUJ, Brzesko-Poznań-Turew, str. 103-126.

11. Łęcki R. Kujawa K. 2006. Inwentaryzacja nor lisa (Vulpes vulpes) na terenach nieleśnych Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Kraj. Wielkop. 14: 152-153.

10. Karg J., Kujawa K. 2006. The importance of young shelterbelts for biodiversity in an agricultural landscape. Annual Report 2006: 74-76. PDF

9. Kujawa K. 2004. Zmiany w awifaunie zadrzewień śródpolnych. Aura 4/2004: 11-12.

8. Karg J., Łęcki R., Szajdak L., Kujawa K., Kujawa A., Bernacki Z. 2003. Przegląd badań ekologicznych prowadzonych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 11: 30-50.

7. Kujawa K. 2002. Tryjanowski P., Osiejuk T.S., Kupczyk M. (red.) "Bunting studies in Europe". Wiadomości Ekologiczne 48,2: 134-136.

6. Kujawa K. 2001. Parę słów o Wspólnej Polityce Rolnej UE. Ten Świat 3(49): 11-14.

5. Kujawa K. 1999. Multimedialna "Encyklopedia przyrody" (Optimus-Pascal). Biologia w Szkole 52,5: 329-332.

4. Kujawa K. 1999. Inwestycje w rolnictwie a ochrona przyrody w Europie środkowej i Wschodniej - konferencja w Londynie. Ptaki 1/99: 12-15.

3. Kujawa A. Kujawa K. 1998. Bubel na kompakcie. Wiedza i Życie 98/2: 69.

2. Kujawa A., Kujawa K. Multimedialna "Encyklopedia Przyrody" z błędami. Biologia w Szkole 50,4: 251-254.

1. Wójcik I., Kujawa K., Piotrowski J. 1990. Międzynarodowa konferencja "środowiskowe konsekwencje zmian polityki rolnej". Postępy Nauk Rolniczych Nr. 1-2: 115-123.